Tokaheya 2016/2017

Vedeš družinu nebo se na její vedení chystáš? Není program vaší družiny úplně OK? Chceš složit čekatelskou zkoušku a nemáš čas na kurz o prázdninách? Přihlas se na Tokaheyu 2016/17!

Termíny

  • 1.10. - 25.11.2016 - domácí úkoly před prvním víkendem
  • 25.-27.11.2016 - víkend zaměřený na vedení a program družin
  • 1.12.2016 - 31.1.2017 - domácí úkoly a on-line testování
  • 17.-19.2.2017 - víkend zaměřený na dokončení čekatelské zkoušky

Podmínky

  • Min. 15 let v termínu zkoušek.
  • Účast na obou víkendech kurzu a splnění všech zadaných úkolů a testů.


Cena: 1000 Kč
Kdy a jak zaplatit se dozvíš po přihlášení. Přijetí na Tokaheyu určuje splnění věkového limitu a pořadí přihlášených.

Mezní termín pro přihlášení: 30. 9. 2016!