Příprava vícedenní výpravy

K úspěšnému absolvování čekatelského kurzu Tokaheya je nutné připravit a realizovat vícedenní výpravu (nutnost vychází z podoby čekatelské zkoušky). Je třeba nejprve připravit program výpravy, tu následně pod dohledem dospělého vedoucího zrealizovat, program výpravy je nakonec nutné konzultovat s vedoucími kurzu.

Výpravu lze realizovat před 1. víkendem, mezi víkendy i po 2. víkendu kurzu. Poslední možnosti se ale zkus vyhnout, působí nám i tobě zbytečné komplikace, mimo jiné není možné před realizací výpravy udělit čekatelský dekret.

Pečlivě si prostuduj níže uvedená kritéria a s dalšími dotazy se prosím případně obrať na Fida (david.fido.fiedler@gmail.com). Vypracovanou přípravu ulož na web Tokaheyi do své složky do 20. 11. 2016.

Příprava výpravy bude obsahovat:

 • cíle výpravy
 • symbolický rámec výpravy
 • místo konání
 • čas konání
 • program
 • jídelníček
 • rozpočet a personální obsazení

Dále v přípravě prosím uveď kontakt na supervizora, který se zúčastní Tvojí výpravy a zhodnotí Tvoji odvedenou práci. Hodnocení bude sloužit především pro tebe, jako zpětná vazba. Supervizor od nás obdrží návod a kritéria hodnocení Tvojí výpravy.

Na prvním víkendu budeme Tvoji přípravu společně hodnotit a doplňovat tak, aby splnila všechny podmínky vyžadované pro úspěšné splnění zkoušky. Přesto se přípravu pokus zpracovat co nejpodrobněji…

Kritéria přípravy výpravy:

 • výpravu je nutné připravit a zároveň i vést

 • výprava musí být s přespáním alespoň na jednu noc

 • na výpravě musí být přítomen supervizor

 • supervizor musí být plnoletý činovník s vůdcovskou zkouškou působící ve tvém oddíle (středisku)

 • výpravu lze připravovat s dalšími členy oddílu, kteří jsou účastníci kurzu - maximálně však ve trojici a s rovnoměrně rozdělenými úkoly

 • aktivity výpravy by měly být protkány rámcovým tématem (symbolický rámec), které by mělo být pro děti aktuální a zábavné

 • výprava by měla mít alespoň 3 krátkodobé cíle

Jak bude probíhat hodnocení?

 • Do 20. 11. 2016 si připravíš výpravu, obsah přípravy (viz Příprava výpravy bude obsahovat) uložíš na stránky kurzu.

 • Na 1. víkendu kurzu se zúčastníš programu na plánování, na základě tohoto programu a individuální konzultace výpravu doladíš.

 • (Po kurzu výpravu přepracuješ a znovu uložíš na stránky kurzu - jen pro výpravy se závažnými nedostatky.)

 • Na 2. víkendu se společně podíváme na hodnocení supervizora výpravy (pokud do té doby nestihneš výpravu zorganizovat, tato konzultace se odkládá).

Pro Tvoji informaci uvádíme body z čekatelské zkoušky, které bude supervizor Tvé výpravy a instruktoři kurzu (dle Tvé přípravy) hodnotit:

 • umí se zapojit do aktivit a užít si výpravu s dětmi

 • vytváří fungující vztahy jak mezi dětmi i se svými spolupracovníky

 • každé dítě přijímá jako individualitu

 • umí zhodnotit svoje schopnosti, zná svoje silné a slabé stránky a všestranně se rozvíjí

 • dokáže zastoupit roli vedoucího oddílu

 • je schopen přijímat konstruktivní kritiku

 • je pro děti vzorem, nezneužívá svého postavení

 • zná aktuální trendy ve světě dětí i dospělých

 • umí vhodně volit prostředky a vhodně používá skautské výchovné metody

 • vhodnost dramaturgie celé výpravy

 • umí zpětně porovnat plán a skutečnou realizaci výpravy a vyvodit z toho příslušné závěry

 • připravené programy jsou vhodné pro cílovou skupinu